Regulamin serwisu www.taaakastrona.pl

 1. Definicje:

  • Klient - firma zamawiająca wykonanie strony internetowej, w systemie taaakastrona.pl, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
  • Wykonawca - firma Detalizer Kamil Krawczyk, zwana również “zespół taaakastrona.pl”
 2. Właścicielem portalu taaakastrona.pl oraz wykonawcą opartych na nim stron www jest firma Detalizer Kamil Krawczyk, al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP: 6783171441.

 3. Kontakt do wykonawcy:

  • tel: 661-575-715
  • e-mail: wspolpraca@taaakastrona.pl
  • e-mail: support@taaakastrona.pl
 4. Etapy wykonania strony internetowej dla Klienta:

  • Kontakt mailowy/telefoniczny/osobisty
  • Ustalenia projektowe: uzupełnienie formularza, ustalenie zakresu prac oraz dobranie optymalnego pakietu na roczne utrzymanie i obsługę strony www.
  • Podpisanie umowy o wykonanie strony www. Podpisanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wykonane prace.
  • Wykonanie strony internetowej zgodnie z ustaleniami z Klientem.
  • Publikacja na okres próbny i mailowa informacja dla klienta o wykonaniu prac
  • Zgłoszenie uwag przez Klienta (do 14 dni roboczych). W przypadku braku uwag w terminie 14 dni roboczych, stronę internetową uważa się za zaakceptowaną.
  • Wprowadzenie poprawek (do 14 dni roboczych)
  • Wystawienie i wysłanie faktury.
  • Płatność w terminie (7 dni).
  • Aktualizacje i rozwój witryny Klienta zgodnie z wybranym pakietem
 5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną.

 6. Wynagrodzenie za wykonanie strony internetowej przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy: 21 1140 2004 0000 3202 7733 8019 mBank, w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

 7. Wszelkie modernizacje strony internetowej Klienta wykonuje Wykonawca, na zlecenie Klienta, w ramach wybranego pakietu utrzymania rocznego.

  • Chęć dokonania zmian w stronie internetowej zgłaszana będzie mailowo
  • Wykonawca wprowadzi zmiany najszybciej jak to możliwe, do 14 dni roboczych.
  • Klient oświadcza że jest właścicielem (uprawniony do dysponowania) treści, które przekazuje do umieszczenia na stronie internetowej.
 8. Przy ustaleniach związanych z wykonaniem strony internetowej preferowana i wiążąca jest korespondencja e-mailowa.

 9. Standardowo strona powstaje do 20 dni roboczych od podpisania umowy, jednak ze względu na indywidualną specyfikację każdego projektu może ulec zmianie. Określany jest po ustaleniach projektowych.

 10. Roczny abonament na utrzymanie strony internetowej:

  • Szczegółowe kwoty znajdują się w cenniku
  • Dobierany przy podpisywaniu umowy, precyzyjnie do potrzeb Klienta
  • Odnawia się automatycznie na kolejne okresy roczne - Klient jest informowany z wyprzedzeniem o kończącym się okresie. Opłaca fakturę i strona internetowa pozostaje w dalszym ciągu opublikowana,
  • W przypadku nieopłacenia, po zakończeniu okresu rocznego strona bezpowrotnie wygasa.
  • Jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Klienta.
 11. W ramach wykonania strony internetowej Klient otrzymuje:

  • opiekę programisty przez cały okres trwania umowy,
  • konsultacje związane z ustaleniem szczegółowych oczekiwań co do firmowej strony www,
  • pomoc przy doborze odpowiednich podstron i elementów, z uwzględnieniem profilu działalności firmy,
  • domenę oraz serwer dobrane odpowiednio do prowadzonej działalności oraz indywidualnych wymagań stawianych firmowej stronie internetowej,
  • profesjonalną konfigurację, zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
  • poprawność działania strony przez cały okres trwania umowy,
  • Inne, indywidualnie ustalone elementy.
 12. Do wykonania strony www Klient powinien przygotować:

  • Potrzebne są materiały tekstowe, grafika, odpowiedzi na pytania z formularza. Pomoże on przygotować materiały i je odpowiednio usystematyzować.
  • Wstępną wizję dotyczącą własnej strony internetowej
 13. Podpisanie umowy następuje po ustaleniu zakresu prac i wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem zapłaty za wykonanie strony internetowej. Możliwości zawarcia umowy:

  • Osobiście podczas spotkania z przedstawicielem taaakastrona.pl
  • Podpisanie i wysłanie pocztowo
 14. Rozwiązanie umowy:

  • Jest możliwe w dowolnym momencie po podpisaniu umowy
  • Jeśli prace nad stroną internetową zostaną rozpoczęte, rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za stronę internetową.
  • Rozwiązanie umowy w trakcie rocznego okresu utrzymania strony internetowej nie powoduje zwrotu niewykorzystanych środków, przy opłacie z góry.
  • Po rozwiązaniu umowy, w przeciągu 7 dni roboczych strona internetowa zostanie przeniesiona na serwer wskazany przez Klienta (dodatkowa opłata konfiguracyjna na nowym serwerze 1000 zł netto).
  • Serwer musi spełniać wymagania dostosowane indywidualnie do strony Klienta.
  • Jeśli Klient nie wskaże serwera na który przenieść stronę, po upływie 7 dni roboczych od rozwiązania umowy strona bezpowrotnie wygasa.
 15. Klient zobowiązany jest do weryfikacji treści strony internetowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 16. Zespół taaakastrona.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, przekazane przez Klienta do zamieszczenia na jego stronie internetowej.

 17. Jeśli za pośrednictwem strony internetowej wykonanej w systemie taaakastrona.pl Klient przetwarza dane osobowe, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 18. Zespół taaakastrona.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu strony internetowej.

 19. Zespół taaakastrona.pl nie ingeruje w wiadomości wysyłane do firmy Klienta za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej, zatem nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość wiadomości.

 20. Zespół taaakastrona.pl dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa Klienta działała nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy.

 21. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w p.6. Wykonawca udostępnia Klientowi możliwość korzystania z systemu taaakastrona.pl w ramach strony internetowej Klienta. Bez prawa do dalszej dystrybucji systemu lub jego elementów.

 22. Prawa do serwisu www.taaakastrona.pl oraz treści w nim zawartych należą do Wykonawcy.

 23. Adres strony, pod którym dostępny jest system, a także zawartość strony internetowej www.taaakastrona.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 24. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Wykonawcy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.taaakastrona.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 25. Jakość naszych usług i produktów jest głównym przedmiotem zainteresowania zespołu taaakastrona.pl, dlatego nasz system podlega procesowi ciągłego doskonalenia zarówno pod względem technologicznym jak i projektowym produktów.

 26. W ramach dbania o jakość produktów i usług, zespół taaakastrona.pl z zadowoleniem przyjmuje uwagi i sugestie Klientów dotyczące niektórych lub wszystkich elementów. Aby dodać swoją opinię, należy skontaktować się mailowo.

 27. O zmianach koniecznych do wprowadzenia na stronie internetowej Klienta, będzie on informowany z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

 28. Zespół taaakastrona.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania, w celu uwzględnienia związanych z branżą prawnych lub innych zmian. O zmianach Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail. Klient ma prawo odmówić zmiany Regulaminu, powiadamiając mailowo. Okres anulowania jest równy liczbie dni pozostałych do wygaśnięcia rocznego okresu abonamentowego. Nie nastąpi odnowienie na kolejny roczny okres.

 29. W stopce wykonanej Strony zamieszczona zostanie zwięzła informacja dotycząca wykonawcy Strony.

 30. Ewentualne spory powstałe w związku ze wspólnym wykonaniem strony internetowej dla Klienta strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.